Aquincum játszótér és festő házának környezete

Budapest
2011

tervezés:  2011
tervezők:  Hajdú Nagy Gergely, Lénárt  Eszter, Sándor Tamás

A tervezés során a Múzeum területének a romterülettől délre eső részével foglalkoztunk. A főbejárat áthelyezésre került, a Szentendrei útra nyíló parkolón keresztül, a városfal kapuján át lehet megközelíteni a kiállítási terület. A Múzeumépület előtt többfunkciós közösségi teret alakítunk ki díszkivilágítással. Az épülettől északra „Mitológiai játszótér”, valamint a „Kronoszkóp-domb” áll. A játszótérre különleges grafikákkal ellátott, faragott játékok kerültek. A játékok központi témája az antik hitvilág mitikus lényei, elsősorban azok, amelyek ábrázolása az Aquincumi Múzeum gyűjteményében is megtalálható: pl hidra orgonajáték, malomjáték, szörnymemória, arakhné hálója mászó játék, négyszemélyes mitológiai rugós játék. argonauták gályája. A Kronoszkóp-domb magasabb területein néhány tő csemegeszőlőt és borszőlőt ültettünk; diszkréten idézve a római borkultúrát. A terület keleti oldalán a feltárásra került római ház (az ún. „Festő háza”) környezete is a rendezése került. A telepítendő növényfajok kiválasztásakor a római korban használt, Pannóniában is megtalálható fajok közül választottunk. A tervezési terület eltérő magassági szintjeit lépcsők és támfalak kialakításával kapcsoltuk össze, ún. teraszkertet formáltunk. A támfalak közé mediterrán jellegű növényeket; (főként herbákat és festőnövényeket) telepítettünk. 

Budapest, Aquincum