SZENTENDRE, ÚJ KÖZTEMETŐ

Szentendre
2008

tájépítész tervezők: Liziczai Sándor, Sándor Tamás
építész tervezők: Kovács Péter DLA, Ferenczi Ottó, Kazamér György, Csala Tibor
helyezés: megvétel

A terület geológiai és földrajzi adottságaihoz, valamint az első ütemben megvalósítandó mintegy 2,5 hektáros működőképes temető igényeihez igazodva alakítottuk ki a sírhelyeket, valamint azokat feltáró utakat, tereket. Az ősökre, elhunytakra emlékezés a legtöbb kultúrában a maradandó anyag, a kő idol vagy oszlopszerű megjelenésével kötődik össze. A kőoszlopok, oszlopok - jelek, melyek a folyamatosan változó természetes környezetben a szellemi lét állandóságát szimbolizálják. A főbejárattól az épülettömegek ívesen fordulnak a ravatalozó felé, annak tengelye mellé simulva. A szórásos hamvasztási hely számára az urnafalhoz csatlakozó tavat alakítottunk ki. A kápolna és a ravatalozó épület közötti mintegy 500 méter hosszan egy markáns gyepsáv jelenik meg középen. A kötelezően előírt 30 méter széles védőfásítás mellett a lombos fák behúzódnak a sírhelyek mellé-közé is, ezáltal biztosítva az árnyékolást. A zsűri a tervet megvételben részesítette.

Szentendre