XVIII. Kerület, Kossuth tér

Budapest, XVIII. kerület
2011

tervezők: Lénárt Eszter, Pottyondy Flóra, Kaposi Nóra, Sándor Tamás
társtervezők: Bálint József (úttervezés)

A terv célja a pestszentlőrinci városközpont egységes koncepció szerinti kialakítása, a régi Piac, Polgármesteri Hivatal, Kossuth tér, intézmény területek (Rendelőintézet, Könyvtár, Sportpályák) és az új Piac összekapcsolása. A terv az intézményi rendszer bővítésén és a városközponti kapcsolatok tisztázásán túl a Kossuth tér értékeinek megmutatását, értékes városi szerepének megfelelő használatát tűzte ki célul. 
A cél egyrészt a meglévő növényállomány megőrzése és fejlesztése (faállomány átlag életkorának javítása, az elöregedő faállomány fokozatos cseréje). Másrészt a Rerrich-i térszerkezet figyelembe vételével, azzal nem konkuráló, mai kor igényeinek megfelelő park kialakítása, átlátható közlekedési kapcsolatokkal, a környező intézményeket és a lakókat kiszolgáló valóban használható funkciókkal. 
A városközpont megfelelő kialakításának alapját, nőtt, szövevényes városszerkezet tisztázása, vagyis a forgalmi kapcsolatok átgondolása adja. Ennek keretében a Thököly út átépítése, a tér északi részén levő út (Sétány) vegyes forgalmú úttá történő átalakítása. A Kossuth tér – Üllői út sarkán alakul ki a városközpont Fogadó tere. Innen indul a parkot feltáró, jelenleg is legintenzívebben használt átlós gyalogos tengely. A Kossuth tér tervezett gyalogos hálózata többszintű. A történeti értéket képző, Rerrich-i térszerkezet figyelembe vételével 3 kelet-nyugati irányultságú sétány, a felső Sétány, a középső Korzó, az ezeket kiegészítő Promenád és az átlós, egymást keresztező sétányok adják a tér vázát. 

Budapest, Kossuth Lajos tér